logo-baner-ENG.png
logo-baner-cir.png
Poziv 124
 

Svečano otvoren rekonstuisani centralni objekat Zavoda za hitnu medicinsku pomoć u Podgorici

Svečano otvoren rekonstuisani centralni objekat Zavoda za hitnu medicinsku pomoć u Podgorici 

 

Ministar zdravlja Dragoslav Šćekić i direktor Zavoda za hitnu medicinsku pomoć dr Vuk Niković, na prigodnoj svečanosti danas su zvanično pustili u rad rekonstruisani centralni objekat hitne medicinske pomoći u Podgorici. Vrijednost adaptacije i nabavljene medicinske opreme iznosi oko 75 hiljada eura.

„Danas imamo poseban razlog za zadovoljstvo, jer su građani Glavnog grada i zaposleni u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć, kao jednom od najvažnijih segmenata zdravstvenog sistema, nakon višedecenijske nebrige i nemara, konačno dobili savremene uslove za pružanje zdravstvenih usluga pacijentima.  Pred nama je potpuno rekonstruisan i modernizovan prostor centralog objekta hitne pomoći ovdje u Podgorici, koji zbrinjava najveći dio urgnetnih slučajeva sa teritorije Glavnog grada i okoline. Pored infrastrukturnog osavremenjavanja ovaj objekat je, zahvaljujući sredstvima iz budžeta, ali i značajnim učešćem donatora, dobio i savremenu medicinsku opremu, neophodnu za tretman urgentnih stanja koje ustanova zbrinjava“, kazao je ministar Šćekić.

On je naglasio da su infrastrukturno osavremenjavanje, bolji uslovi za rad medicinskog osoblja i podizanje nivoa kvaliteta zdravstvenih usluga za građane i sve koji borave u Crnoj Gori, prioriteti Ministarstva zdravlja i Vlade Crne Gore.

Oni mogu biti ostvareni samo uz zajedničku sinergiju i posvećenost menadžmenta ustanova, za šta je Zavod za hitnu medicinsku pomoć, na čelu sa direktorom, dr Vukom Nikovićem, pokazni primjer. Zato danas, kada svi vidimo rezultate njegovog rada, želim dr Nikoviću da uputim čestitke za požrtvovan i posvećen rad, sa jasnom vizijom razvoja jednog od najvažnijih segmenata zdravstenig sistema. Za sve buduće projekte i poduhvate imaćete nedvosmislenu podršku Ministarstva zdravlja, kao i svi menadžeri u zdravstvenom sistemu, koji upravljaju ustanovama kao dr Niković“, naglasio je ministar zdravlja.

Hitna pomoć predstavlja jedan od najvažnijih stubova svakog zdravstvenog sistema,a Ministarstvo zdravlja je, kako je rekao ministar,  riješeno da svim jedinicama ove službe na teritoriji Crne Gore obezbijedi jednako kvalitetne uslove za rad, kakvi su sada  u Podgorici, jer i zdravstveni radnici i pacijenti to podjedanko zaslužuju.

„Hitna pomoć sinonim je za brzu i pravovremenu reakciju, kada minuti mogu biti presudni i zato ne treba posebno naglašavati koliko je važno da pri kreiranju zdravstevnih politika, ovaj segment zaštite zdravlja držimo visoko na listi svojih prioriteta. Još jednom želim da poručim menadžmentu, ali i svim zaposlenima u hitnoj medicinskoj pomoći da je Ministarstvo zdravlja kuća čija su vrata širom otvorena za sve sugestije, predloge i pomoć, ali i inicijative, kako bismo zajedno ovaj segment zdravstvene zaštite doveli na nivo kakav zaslužuje, a pacijenti dobili kvalitetnu, efikasnu i pravovremnu zdravstvenu zaštitu, naravno uz želju da su im što manje potrebne usluge hitne pomoći“, poručio je ministar Šćekić.

Zahvaljujući se ministru Šćekiću na razumijevanju i podršci u realizaciji ovog projekta direktor ZHMP dr Vuk Niković je istakao da Glavni grad jedne države, kao što je Podgorica zaslužuje prostor koji je konačno priveden medicinskoj namjeni.

„Davne 1992. godine ovdje je preseljena hitna pomoć i po prvi put je sada rekonstruisana. Trebalo je da prođe ni manje ni više nego 30 godina da se ujedine ljudi koji su odlučili da Glavni grad jedne države treba da ima hitnu pomoć, koju će da prepozna građanin ovoga grada, građanin ove države i turista, s obzirom da smo turistička destinacija. Hitna medicinska pomoć je nezaobilazna karika svakog zdravstvenog sistema, ona ga štedi i mogućnost komplikacija koje se rešavaju na tercijarnom nivou svedi na minimum. Mi smo veliki suport i primarnoj i tercijarnoj zdravstvenoj zaštiti i odlučili smo da ovaj sistem jedinicu po jedinicu podignemo na veći nivo“, naglasio je dr Niković.

Podsjetio je na reprezentativni objekat jedinice hitne pomoći, koji su nedavno dobili stanovnici Tuzi i pored završenog objekta u Podgorici, najavio skori završetak radova jedinica u Plužinama i na Cetinju, do uskoro počinje adaptacija prostorija u Gusinju, na jesen u Ulcinju, a kako je rekao, zajedničkim snagama i dogovorom obezbijediće se uskoro sredstva i za renoviranje prostorija jedinica hitne pomoći i na sjeveru države, koje u veoma zapuštenom i nereprezentativnom stanju.


Želim da istakem da su društveno odgovorne kompanije i pojedinci koji su predstavnici ovog grada, uz veliku podršku Ministarstva zdravlja donirali sredstva za adaptaciju ovog prostora. Po prvi put u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć imamo savremenu opservaciju i imaćemo mogućnost da vitalno ugrožene pacijente opserviramo u prostorijama hitne pomoći i nakon njihove stabilizacije prevozimo u Urgentni centar. Iskoristiću priliku da se zahvalim svim kompanijama koje su pomogle. Po prvi put smo svi jednaki, po prvi put je svima dostupna hitna pomoć, po prvi put imate otvorena vrata Zavoda i Ministarstva zdravlja, po prvi put smo na istom zadatku da svim građanima Crne Gore pružimo adekvatne usluge hitne medicinske pomoći. Veliku zahvalanost zaista dugujem Ministarstvu zdravlja i uvaženom ministru Šćekiću, građanima Podgorice koji tokom perioda adaptacije podnijeli veliki teret, kao i zaposlenima koji su shvatili značaj svega što radimo. Ovo radimo radi potreba 21.vijeka i mislim da se više nikada nećemo vratiti na one dane koji su nas duboko profesionalno vrijeđale i nijesmo bili prepoznati na adekvatan način. Danas želimo zajedno da budemo prepoznati na adekvatan način i da napokon nešto radimo za dobrobit građana države koja je svima nama domovina“, poručio je dr Niković.

Ovom prilikom direkotor Zavoda zahvalio se Zdravstvenoj ustanovi Apoteke Crne Gore ,,Montefarm", kompaniji ,,Farmegra", Erste banci AD Podgorica, Centralnoj banci Crne Gore, kompaniji ,,Bemax", kompaniji ,,Farmont", kompaniji ,,Inel Medica", kompaniji ,,Glosarij", kompaniji ,,Osmi red", kompaniji ,,DR Trade" kao i Glavnom gradu i Fondu za zdravstveno osiguranje Crne Gore, a posebnu zahvalnosti izrazio je prema g-dinu Blagoti Radoviću, predsjedniku Odbora direktora kompanije ,,Zetagradnja" čija je vrijedna donacija omogućila da po prvi put Hitna pomoć ima savremenu, kompletno opremljenu opservaciju.

 

Ministarstvo zdravlja

 
 Свечано отворен реконстуисани централни објекат Завода за хитну медицинску помоћ у Подгорици

Министар здравља Драгослав Шћекић и директор Завода за хитну медицинску помоћ др Вук Никовић, на пригодној свечаности данас су званично пустили у рад реконструисани централни објекат хитне медицинске помоћи у Подгорици. Вриједност адаптације и набављене медицинске опреме износи око 75 хиљада еура.„Данас имамо посебан разлог за задовољство, јер су грађани Главног града и запослени у Заводу за хитну медицинску помоћ, као једном од најважнијих сегмената здравственог система, након вишедеценијске небриге и немара, коначно добили савремене услове за пружање здравствених услуга пацијентима. Пред нама је потпуно реконструисан и модернизован простор централог објекта хитне помоћи овдје у Подгорици, који збрињава највећи дио ургнетних случајева са територије Главног града и околине. Поред инфраструктурног осавремењавања овај објекат је, захваљујући средствима из буџета, али и значајним учешћем донатора, добио и савремену медицинску опрему, неопходну за третман ургентних стања које установа збрињава“, казао је министар Шћекић.

Он је нагласио да су инфраструктурно осавремењавање, бољи услови за рад медицинског особља и подизање нивоа квалитета здравствених услуга за грађане и све који бораве у Црној Гори, приоритети Министарства здравља и Владе Црне Горе.Они могу бити остварени само уз заједничку синергију и посвећеност менаџмента установа, за шта је Завод за хитну медицинску помоћ, на челу са директором, др Вуком Никовићем, показни примјер. Зато данас, када сви видимо резултате његовог рада, желим др Никовићу да упутим честитке за пожртвован и посвећен рад, са јасном визијом развоја једног од најважнијих сегмената здравстениг система. За све будуће пројекте и подухвате имаћете недвосмислену подршку Министарства здравља, као и сви менаџери у здравственом систему, који управљају установама као др Никовић“, нагласио је министар здравља.

Хитна помоћ представља један од најважнијих стубова сваког здравственог система,а Министарство здравља је, како је рекао министар, ријешено да свим јединицама ове службе на територији Црне Горе обезбиједи једнако квалитетне услове за рад, какви су сада у Подгорици, јер и здравствени радници и пацијенти то подједанко заслужују.

„Хитна помоћ синоним је за брзу и правовремену реакцију, када минути могу бити пресудни и зато не треба посебно наглашавати колико је важно да при креирању здравстевних политика, овај сегмент заштите здравља држимо високо на листи својих приоритета. Још једном желим да поручим менаџменту, али и свим запосленима у хитној медицинској помоћи да је Министарство здравља кућа чија су врата широм отворена за све сугестије, предлоге и помоћ, али и иницијативе, како бисмо заједно овај сегмент здравствене заштите довели на ниво какав заслужује, а пацијенти добили квалитетну, ефикасну и правовремну здравствену заштиту, наравно уз жељу да су им што мање потребне услуге хитне помоћи“, поручио је министар Шћекић.

Захваљујући се министру Шћекићу на разумијевању и подршци у реализацији овог пројекта директор ЗХМП др Вук Никовић је истакао да Главни град једне државе, као што је Подгорица заслужује простор који је коначно приведен медицинској намјени.„Давне 1992. године овдје је пресељена хитна помоћ и по први пут је сада реконструисана. Требало је да прође ни мање ни више него 30 година да се уједине људи који су одлучили да Главни град једне државе треба да има хитну помоћ, коју ће да препозна грађанин овога града, грађанин ове државе и туриста, с обзиром да смо туристичка дестинација. Хитна медицинска помоћ је незаобилазна карика сваког здравственог система, она га штеди и могућност компликација које се решавају на терцијарном нивоу сведи на минимум. Ми смо велики супорт и примарној и терцијарној здравственој заштити и одлучили смо да овај систем јединицу по јединицу подигнемо на већи ниво“, нагласио је др Никовић.

Подсјетио је на репрезентативни објекат јединице хитне помоћи, који су недавно добили становници Тузи и поред завршеног објекта у Подгорици, најавио скори завршетак радова јединица у Плужинама и на Цетињу, до ускоро почиње адаптација просторија у Гусињу, на јесен у Улцињу, а како је рекао, заједничким снагама и договором обезбиједиће се ускоро средства и за реновирање просторија јединица хитне помоћи и на сјеверу државе, које у веома запуштеном и нерепрезентативном стању.Желим да истакем да су друштвено одговорне компаније и појединци који су представници овог града, уз велику подршку Министарства здравља донирали средства за адаптацију овог простора. По први пут у Заводу за хитну медицинску помоћ имамо савремену опсервацију и имаћемо могућност да витално угрожене пацијенте опсервирамо у просторијама хитне помоћи и након њихове стабилизације превозимо у Ургентни центар. Искористићу прилику да се захвалим свим компанијама које су помогле. По први пут смо сви једнаки, по први пут је свима доступна хитна помоћ, по први пут имате отворена врата Завода и Министарства здравља, по први пут смо на истом задатку да свим грађанима Црне Горе пружимо адекватне услуге хитне медицинске помоћи. Велику захваланост заиста дугујем Министарству здравља и уваженом министру Шћекићу, грађанима Подгорице који током периода адаптације поднијели велики терет, као и запосленима који су схватили значај свега што радимо. Ово радимо ради потреба 21.вијека и мислим да се више никада нећемо вратити на оне дане који су нас дубоко професионално вријеђале и нијесмо били препознати на адекватан начин. Данас желимо заједно да будемо препознати на адекватан начин и да напокон нешто радимо за добробит грађана државе која је свима нама домовина“, поручио је др Никовић.

Овом приликом дирекотор Завода захвалио се Здравственој установи Апотеке Црне Горе ,,Монтефарм", компанији ,,Фармегра", Ерсте банци АД Подгорица, Централној банци Црне Горе, компанији ,,Бемаx", компанији ,,Фармонт", компанији ,,Инел Медица", компанији ,,Глосариј", компанији ,,Осми ред", компанији ,,ДР Траде" као и Главном граду и Фонду за здравствено осигурање Црне Горе, а посебну захвалности изразио је према г-дину Благоти Радовићу, предсједнику Одбора директора компаније ,,Зетаградња" чија је вриједна донација омогућила да по први пут Хитна помоћ има савремену, комплетно опремљену опсервацију.
Министарство здравља


 


AEDbaner.png
17- maj.png


   

Kontakt

Menadžment Zavoda:
 +382 (0)20 226 081

 +382 (0)20 226 082

 kontakt@hitna.me

Pozivni broj Hitne pomoći za sve opštine:
 124

 
PIB: 02779773