logo-baner-ENG.png
logo-baner-cir.png
Poziv 124
 

Direktor Zavoda se sastao sa gradonačelnikom Glavnog grada: Potrebno rješavati pitanje novog prostora Zavoda za HMP Crne Gore

Direktor Zavoda se sastao sa gradonačelnikom Glavnog grada: Potrebno rješavati pitanje novog prostora Zavoda za HMP Crne Gore
 
Gradonačelnik Glavnog grada, dr Ivan Vuković, sastao se sa direktorom Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore, dr Vukom Nikovićem i tom prilikom razgovarali su o pitanjima od značaja za stvaranje uslova za pružanje kvalitetne zdravstvene zaštite građanima Podgorice.Gradonačelnik Vuković je tom prilikom istakao da Glavni grad prepoznaje ulogu Zavoda za hitnu medicinsku pomoć kao izuzetno važnu za sve one koji žive i posjećuju Podgoricu, zbog čega je Glavni grad u više navrata pružao pomoć prilikom adaptacije i opremanja prostora, kao i obezbjeđivanja opreme za zapošljene. Istovremeno, gradonačelnik Vuković i dr Niković saglasili su se da prostorni kapaciteti nijesu adekvatni kako za korisnike usluga, tako i za zapošljene. S tim u vezi, u narednom periodu potrebno je preduzeti aktivnosti na rješavanju ovog problema. Direktor Niković podsjetio je na ulogu Zavoda za hitnu medicinsku pomoć u ukupnom zdravstvenom sistemu, ali i upoznao sa primjerima dobre prakse, koji se mogu primijeniti u našem gradu i državi. 

Glavni grad prepoznaje potrebu stvaranja najboljih uslova za naše sugrađane i zdravstvene radnike, zbog čega su sagovornici zaključili da je potrebno rješavati pitanje novog prostora Zavoda za hitnu medicinsku pomoć, kroz saradnju lokalne samouprave, menadžmenta ove ustanove i resornih ministarstava. 

PG BIRO

 
Директор Завода се састао са градоначелником Главног града: Потребно рјешавати питање новог простора Завода за ХМП Црне Горе

Градоначелник Главног града, др Иван Вуковић, састао се са директором Завода за хитну медицинску помоћ Црне Горе, др Вуком Никовићем и том приликом разговарали су о питањима од значаја за стварање услова за пружање квалитетне здравствене заштите грађанима Подгорице.Градоначелник Вуковић је том приликом истакао да Главни град препознаје улогу Завода за хитну медицинску помоћ као изузетно важну за све оне који живе и посјећују Подгорицу, због чега је Главни град у више наврата пружао помоћ приликом адаптације и опремања простора, као и обезбјеђивања опреме за запошљене. Истовремено, градоначелник Вуковић и др Никовић сагласили су се да просторни капацитети нијесу адекватни како за кориснике услуга, тако и за запошљене. С тим у вези, у наредном периоду потребно је предузети активности на рјешавању овог проблема.Директор Никовић подсјетио је на улогу Завода за хитну медицинску помоћ у укупном здравственом систему, али и упознао са примјерима добре праксе, који се могу примијенити у нашем граду и држави.

Главни град препознаје потребу стварања најбољих услова за наше суграђане и здравствене раднике, због чега су саговорници закључили да је потребно рјешавати питање новог простора Завода за хитну медицинску помоћ, кроз сарадњу локалне самоуправе, менаџмента ове установе и ресорних министарстава.ПГ БИРО


 

Potpisan sporazum o adaptaciji jedinice Hitne pomoći na Cetinju

Potpisan sporazum o adaptaciji jedinice Hitne pomoći na Cetinju

Ministar zdravlja Dragoslav Šćekić, gradonačelnik Prijestonice Nikola Đurašković i direktor Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Vuk Niković potpisali su danas Sporazum o saradnji na realizaciji projekta adaptacije objekta jedinice hitne medicinske pomoći na Cetinju.

Kako se navodi u saopštenju Ministarstva, cilj ovog projekta je prema riječima Šćekića, obezbjeđivanje savremenih standarda i boljih uslova za rad zaposlenih u jedinici Zavoda za hitnu medicinsku pomoć na Cetinju, a samim tim i efikasnije i dostupnije zdravstvene zaštite za građane.

Navode i da je projekat vrijedan gotovo 64 hiljade eura.

Šćekić je kazao da je hitna medicinska pomoć veoma bitan i specifičan segment zdravstvenog sistema, koji zavređuje posebnu pažnju resornog ministarstva kada je u pitanju modernizacija prostornih kapaciteta, ali i opremanje medicinskom opremom i kadrovsko ojačavanje.

"U narednom periodu radiće se da na tome da se jedinice hitne medicinske pomoći na teritoriji cijele države osposobe i unaprijede uslovi za rad i pružanje pomoći, kako bi svi građani, bez obzira da li žive u gradskom, prigradskom ili ruralnom području dobili, kvalitetniju i bržu zdravstvenu uslugu", poručio je Šćekić.

Đurašković je istakao da je od velike važnosti dobra saradnja između Prijestonice i Ministarstva zdravlja i da je uvjeren da će se ona uspješno nastaviti.

"Za nas je od velikog značaja adaptacija objekta jedinice hitne medicinske pomoći kojom će se podići nivo pružanja zdrastvene zaštite i medicinske pomoći građanima Prijestonice. Imajući u vidu i sve veću turističku posjetu, koju posljednjih godina bilježi Cetinje sa okolinom, imali smo veliku potrebu za modernizacijom prostornih kapaciteta u lokalnoj jednici Zavoda za hitnu medicinsku pomoć, tako da mogu da iskažem posebno zadovoljsvo današnjim potpisivanjem ugovora", dodao je Đurašković.

Današnje potpisivanje memoranduma o saradnji, kako je ocijenio direktor Zavoda, Vuk Niković predstavlja vid saradnje Ministarstva zdravlja i lokalne samouprave, u cilju podizanja nivoa pružanja zdravstvene zaštite svim građanima kako Prijestonice Cetinje, tako i države Crne Gore.

"Ovaj vid partnerske saradnje nastavićemo i u narednom periodu, u cilju rekonstrukcije svih jedinica Zavoda za Hitnu medicinsku pomoć u Crnoj Gori, kako bi zadovoljile standarde savremene urgentne medicine", kazao je Niković.

Izvor: Mediji
 
Потписан споразум о адаптацији јединице Хитне помоћи на Цетињу

Министар здравља Драгослав Шћекић, градоначелник Пријестонице Никола Ђурашковић и директор Завода за хитну медицинску помоћ Вук Никовић потписали су данас Споразум о сарадњи на реализацији пројекта адаптације објекта јединице хитне медицинске помоћи на Цетињу.Како се наводи у саопштењу Министарства, циљ овог пројекта је према ријечима Шћекића, обезбјеђивање савремених стандарда и бољих услова за рад запослених у јединици Завода за хитну медицинску помоћ на Цетињу, а самим тим и ефикасније и доступније здравствене заштите за грађане.

Наводе и да је пројекат вриједан готово 64 хиљаде еура.

Шћекић је казао да је хитна медицинска помоћ веома битан и специфичан сегмент здравственог система, који завређује посебну пажњу ресорног министарства када је у питању модернизација просторних капацитета, али и опремање медицинском опремом и кадровско ојачавање.

"У наредном периоду радиће се да на томе да се јединице хитне медицинске помоћи на територији цијеле државе оспособе и унаприједе услови за рад и пружање помоћи, како би сви грађани, без обзира да ли живе у градском, приградском или руралном подручју добили, квалитетнију и бржу здравствену услугу", поручио је Шћекић.

Ђурашковић је истакао да је од велике важности добра сарадња између Пријестонице и Министарства здравља и да је увјерен да ће се она успјешно наставити.

"За нас је од великог значаја адаптација објекта јединице хитне медицинске помоћи којом ће се подићи ниво пружања здраствене заштите и медицинске помоћи грађанима Пријестонице. Имајући у виду и све већу туристичку посјету, коју посљедњих година биљежи Цетиње са околином, имали смо велику потребу за модернизацијом просторних капацитета у локалној једници Завода за хитну медицинску помоћ, тако да могу да искажем посебно задовољсво данашњим потписивањем уговора", додао је Ђурашковић.Данашње потписивање меморандума о сарадњи, како је оцијенио директор Завода, Вук Никовић представља вид сарадње Министарства здравља и локалне самоуправе, у циљу подизања нивоа пружања здравствене заштите свим грађанима како Пријестонице Цетиње, тако и државе Црне Горе.

"Овај вид партнерске сарадње наставићемо и у наредном периоду, у циљу реконструкције свих јединица Завода за Хитну медицинску помоћ у Црној Гори, како би задовољиле стандарде савремене ургентне медицине", казао је Никовић.

Извор: Медији

Obavještenje za građane Opštine Budva

Obavještenje za građane opštine Budva

Obavještavamo građane opštine Budva da, zbog radova na elektromreži o kojima smo obaviješteni od strane CEDIS-a, organizaciona jedinica Zavoda za hitnu medicinsku pomoć u Budvi 02. 06. 2022. godine ostaće bez struje u periodu od 01h posle ponoći do 06h ujutru. Bez električnog napajanja biće čitava Opština, obavijestili su iz CEDIS-a.
 
Обавјештење за грађане општине Будва

Обавјештавамо грађане општине Будва да, због радова на електромрежи о којима смо обавијештени од стране ЦЕДИС-а, организациона јединица Завода за хитну медицинску помоћ у Будви 02. 06. 2022. године остаће без струје у периоду од 01х после поноћи до 06х ујутру. Без електричног напајања биће читава Општина, обавијестили су из ЦЕДИС-а.

Dostupnija i efikasnija zdravstvena zaštita: Savremena sanitetska vozila Zavoda za HMP Crne Gore

Dostupnija i efikasnija zdravstvena zaštita: Savremena sanitetska vozila Zavoda za HMP Crne Gore

Zavod za hitnu medicinsku pomoć prvi put od svog osnivanja u prethodnom periodu nabavio je nova sanitetska vozila iz budžetskih sredstava koja posjeduju svu potrebnu medicinsku opremu, od EKG-a do defibrilatora i aspiratora, čime će značajno biti unaprijeđen rad medicinskim timovima i poboljšan tretman pružanja zdravstvene zaštite onima kojima je to najpotrebnije.

Osavremenjavanjem voznog parka jedinica hitne pomoći širom Crne Gore poboljšava se kvalitet rada u oblasti urgentnog terenskog medicinskog zbrinjavanja povrijeđenih i oboljelih i obezbijeđuje dostupnija i efikasnija zdravstvena zaštita za sve građane Crne Gore.

Pogledajte kako izgleda unutrašnjost ambulantnog vozila Hitne pomoći u toku procesa rada:
 
Доступнија и ефикаснија здравствена заштита: Савремена санитетска возила Завода за ХМП Црне Горе

Завод за хитну медицинску помоћ први пут од свог оснивања у претходном периоду набавио је нова санитетска возила из буџетских средстава која посједују сву потребну медицинску опрему, од ЕКГ-а до дефибрилатора и аспиратора, чиме ће значајно бити унапријеђен рад медицинским тимовима и побољшан третман пружања здравствене заштите онима којима је то најпотребније.

Осавремењавањем возног парка јединица хитне помоћи широм Црне Горе побољшава се квалитет рада у области ургентног теренског медицинског збрињавања повријеђених и обољелих и обезбијеђује доступнија и ефикаснија здравствена заштита за све грађане Црне Горе.

Погледајте како изгледа унутрашњост амбулантног возила Хитне помоћи у току процеса рада:


Upoznavanje đaka prvaka sa radom Hitne pomoći

Upoznavanje đaka prvaka sa radom Hitne pomoćiDanas su đaci prvog razreda O.Š. "Radojica Perović" u Podgorici imali priliku da se upoznaju sa radom Zavoda za hitnu medicinsku pomoć, kao i da pogledaju šta sve sadrži vozilo hitne pomoći.

Zavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore sprovodi ove aktivnosti u cilju edukacije naših najmlađih.

 
 Упознавање ђака првака са радом Хитне помоћиДанас су ђаци првог разреда О.Ш. "Радојица Перовић" у Подгорици имали прилику да се упознају са радом Завода за хитну медицинску помоћ, као и да погледају шта све садржи возило хитне помоћи.

Завод за хитну медицинску помоћ Црне Горе спроводи ове активности у циљу едукације наших најмлађих.

Obuka pružanja hitne medicinske pomoći: Sigurnost na autoputu saradnjom Zavoda i Monteputa

Obuka pružanja hitne medicinske pomoći: Sigurnost na autoputu saradnjom Zavoda i MonteputaDanas je u Vatrogasnom domu održana edukacija zaposlenih "Monteputa" koje će instruktori Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore obučiti da u urgentnim situacijama na autoputu pruže prvu pomoć onda kada je to neophodno.Edukaciju je otvorio direktor Zavoda dr Vuk Niković koji je istakao da je ovo druga po redu edukacija u Crnoj Gori koja se tek sada po prvi put od osnivanja Zavoda na ovaj način realizuje u našoj državi, i to da po prvi put edukaciju sprovode licencirani instruktori Zavoda za HMP Crne Gore.Dr Niković je polaznicima poželio uspješan rad, a ispred Monteputa prisutne je pozdravio Mirko Nikitović ističući važnost ove edukacije i saradnje Zavoda i te Kompanije, jer je dobra koordinacija i saradnja preduslov da se u kriznim situacijama spase životi.


 
Обука пружања хитне медицинске помоћи: Сигурност на аутопуту сарадњом Завода и МонтепутаДанас је у Ватрогасном дому одржана едукација запослених "Монтепута" које ће инструктори Завода за хитну медицинску помоћ Црне Горе обучити да у ургентним ситуацијама на аутопуту пруже прву помоћ онда када је то неопходно.Едукацију је отворио директор Завода др Вук Никовић који је истакао да је ово друга по реду едукација у Црној Гори која се тек сада по први пут од оснивања Завода на овај начин реализује у нашој држави, и то да по први пут едукацију спроводе лиценцирани инструктори Завода за ХМП Црне Горе.Др Никовић је полазницима пожелио успјешан рад, а испред Монтепута присутне је поздравио Мирко Никитовић истичући важност ове едукације и сарадње Завода и те Компаније, јер је добра координација и сарадња предуслов да се у кризним ситуацијама спасе животи.

Održana jednodnevna edukacija za zaposlene Parka prirode Piva u Plužinama

Održana jednodnevna edukacija za zaposlene Parka prirode Piva u Plužinama

Juče je održana jednodnevna edukacija pružanja prve pomoći zaposlenih u Parku prirode Piva, koju je otvorio direktor Zavoda dr Vuk Niković. On je pozdravio prisutne i poželio im uspješan rad, istakavši da će Opština Plužine uskoro dobiti i jedinicu Hitne pomoći, te da su radovi na adaptaciji prostorija za tu namjenu u toku.Ovoj obuci su takođe prisustvovali i pripadnici Službe zaštite i spašavanja opštine Plužine. Obuka se sastojala iz teorijskog i praktičnog dijela, na kojima su prisutnima predstavljeni različiti načini pružanja prve pomoći za povrede i situacije koje bi mogli da se dogode tokom posjete turista, ali i svih ostalih na teritoriji Opštine.Nakon završene obuke, svi polaznici su dobili sertifikate o uspješno završenom kursu prve pomoći. 
Одржана једнодневна едукација за запослене Парка природе Пива у Плужинама

Јуче је одржана једнодневна едукација пружања прве помоћи запослених у Парку природе Пива, коју је отворио директор Завода др Вук Никовић. Он је поздравио присутне и пожелио им успјешан рад, истакавши да ће Општина Плужине ускоро добити и јединицу Хитне помоћи, те да су радови на адаптацији просторија за ту намјену у току.Овој обуци су такође присуствовали и припадници Службе заштите и спашавања општине Плужине. Обука се састојала из теоријског и практичног дијела, на којима су присутнима представљени различити начини пружања прве помоћи за повреде и ситуације које би могли да се догоде током посјете туриста, али и свих осталих на територији Општине.Након завршене обуке, сви полазници су добили сертификате о успјешно завршеном курсу прве помоћи. 

Održana edukacija za zaposlene Zavoda u organizaciji TIKE

 

ODRŽANA EDUKACIJA ZA ZAPOSLENE ZAVODA U ORGANIZACIJI TIKE

Zavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore u saradnji s Turskom agencijom za međunarodnu saradnju i koordinaciju (TIKA) organizovao je za dvodnevnu edukaciju 14. i 15. aprila 2022. godine za zaposlene Zavoda radnog naziva “Uvod u djelovanje u katastrofama i hitnim slučajevima”.

Otvaranju i zatvaranju edukacije prisustvovali su predstavnici TIKE i Zavoda za HMP, koordinator Abdurrahman Toprak sa saradnicima Merdanom Krilićem i Asmirom Spahićem i direktor Zavoda dr Vuk Niković sa pomoćnikom dr Dubravkom Rakočević. Učesnicima su po završetku edukacije uručeni sertifikati.

Dvodnevnu edukaciju sastavljenu od teorijskog i praktičnog dijela održali su stručnjaci iz Republike Turske, kao i ljekari i medicinski tehničari iz Bosne i Hercegovine koji su ranije prošli edukacije u organizaciji TIKE.

Predavanja i vježbe su održane na teme trijaže i upravljanja katastrofama i mjestima nesreće, tehnika prenošenja bolesnika i povrijeđenih, kardiopulmonalne reanimacije, HBRN (hemijske, biološke, radijacijske i nuklearne) opasnosti-dekontaminacije itd.

 
ОДРЖАНА ЕДУКАЦИЈА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ ЗАВОДА У ОРГАНИЗАЦИЈИ ТИКЕ


Завод за хитну медицинску помоћ Црне Горе у сарадњи с Турском агенцијом за међународну сарадњу и координацију (ТИКА) организовао је за дводневну едукацију 14. и 15. априла 2022. године за запослене Завода радног назива “Увод у дјеловање у катастрофама и хитним случајевима”.

Отварању и затварању едукације присуствовали су представници ТИКЕ и Завода за ХМП, координатор Абдуррахман Топрак са сарадницима Мерданом Крилићем и Асмиром Спахићем и директор Завода др Вук Никовић са помоћником др Дубравком Ракочевић. Учесницима су по завршетку едукације уручени сертификати.


Дводневну едукацију састављену од теоријског и практичног дијела одржали су стручњаци из Републике Турске, као и љекари и медицински техничари из Босне и Херцеговине који су раније прошли едукације у организацији ТИКЕ.Предавања и вјежбе су одржане на теме тријаже и управљања катастрофама и мјестима несреће, техника преношења болесника и повријеђених, кардиопулмоналне реанимације, ХБРН (хемијске, биолошке, радијацијске и нуклеарне) опасности-деконтаминације итд.Obavještenje za građane gradske opštine Golubovci

Obavještenje za građane građane gradske opštine Golubovci
Obavještavamo građane gradske opštine Golubovci da će punkt Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore u Golubovcima, koji funkcioniše u okviru jedinice za HMP Podgorica - početi sa radom sjutra. Za vrijeme rada Doma zdravlja u periodu od 07-19 časova medicinski tehničar, tehničar-vozač i ambulantno vozilo će, kao i do sada, obezbjeđivati brzi transport u slučajevima hitnosti, a od 19-07 časova kompletan medicinski tim Zavoda će građanima pružati neophodnu hitnu medicinsku pomoć u ambulanti i na terenu.

Medicinski timovi Zavoda za HMP u Tuzima i Podgorici će nastaviti da u skladu sa organizacionom strukturom i kadrovskim potencijalom uredno pokrivaju teren i pružaju medicinske usluge građanima gradske opštine Golubovci u periodu od 07-19 časova.
 
Обавјештење за грађане градске општине Голубовци

Обавјештавамо грађане градске општине Голубовци да ће пункт Завода за хитну медицинску помоћ Црне Горе у Голубовцима, који функционише у оквиру јединице за ХМП Подгорица - почети са радом сјутра. За вријеме рада Дома здравља у периоду од 07-19 часова медицински техничар, техничар-возач и амбулантно возило ће, као и до сада, обезбјеђивати брзи транспорт у случајевима хитности, а од 19-07 часова комплетан медицински тим Завода ће грађанима пружати неопходну хитну медицинску помоћ у амбуланти и на терену.

Медицински тимови Завода за ХМП у Тузима и Подгорици ће наставити да у складу са организационом структуром и кадровским потенцијалом уредно покривају терен и пружају медицинске услуге грађанима градске општине Голубовци у периоду од 07-19 часова.

 

Direktor Zavoda za HMP Crne Gore u Bojama jutra na TV Vijesti

Direktor Zavoda za HMP Crne Gore u Bojama jutra na TV Vijesti

Organizaciona struktura u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć koju sam naslijedio nije ispoštovala nijedan red Zakona o hitnoj medicinskoj pomoći. Danas ja kao menadžer ustanove i Ministarstvo zdravljamo pokušavamo da reorganizujemo. Razmišljamo o svakom građaninu Crne Gore.

To je u Bojama jutra rekao Vuk Niković, direktor Zavoda za HMP.

Poslušajte gostovanje:
https://www.youtube.com/watch?v=FuG9I4FHRQI


Niković je kazao da se u medijima mogu pročitati naslovi da tri opštine nemaju jedinicu HMP.

"Ništa nas ne abolira odgovornosti, ali sistem moramo da organizujemo na pravi način. To je izjava izvučena iz konteksta, novinar ima pravo da izmisli naslov, ali je rizičan jer mi smo ipak turistička destinacija. Taj naslov ne stoji", tvrdi Niković.

Niković ne može da precizira kada će krenuti sa radom jedinica u Golubovcima.


"Imamo saradnju sa Domom zdravlja Golubovci, a HMP je ostavila tehničara, vozača i auto. Oslonili smo se na brzi transport. Statistika je jasna, u Podgorici za 24 sata imamo 250 pregleda, u Golubovicma devet. Imam 50 kućnih posjeta u Podgorici, u Golubovcima imamo do pet", objasnio je Niković.

Ističe da je Zavod koordinaciona struktura na nivou države koja trenutno broji 21 jedinicu.

"Imamo dvije jedinice koje planiramo da otvorimo - Plužine i Gusinje. Tamo nikad nije bilo HMP. Počela je adaptacija u Plužinama, a sljedeće nedjelje bi trebalo da krenemo sa Gusinjem", kazao je Niković.

Dodaje da su u momentu u deficitu sa ljekarima, jer su mnogi otišli na specijalizaciju.

"Mi u urgentnoj medicini imamo četiri reda hitnosti, a vi to građaninu ne možete objasniti. Njemu je ako se nešto dešava to hitno", rekao je Niković i dodao da u ponedjeljak 15 ljekara polaže državni ispit, što znači da stiču pravo da se zaposle širom Crne Gore.

"Da li će se oni opredijeliti da rade u HMP, Domu zdravlja ili Kliničkom centru, mi to ne znamo".

(Vijesti)

 
Директор Завода за ХМП Црне Горе у Бојама јутра на ТВ Вијести

Организациона структура у Заводу за хитну медицинску помоћ коју сам наслиједио није испоштовала ниједан ред Закона о хитној медицинској помоћи. Данас ја као менаџер установе и Министарство здрављамо покушавамо да реорганизујемо. Размишљамо о сваком грађанину Црне Горе.

То је у Бојама јутра рекао Вук Никовић, директор Завода за ХМП.

Послушајте гоствање:
https://www.youtube.com/watch?v=FuG9I4FHRQIНиковић је казао да се у медијима могу прочитати наслови да три општине немају јединицу ХМП.

"Ништа нас не аболира одговорности, али систем морамо да организујемо на прави начин. То је изјава извучена из контекста, новинар има право да измисли наслов, али је ризичан јер ми смо ипак туристичка дестинација. Тај наслов не стоји", тврди Никовић.

Никовић не може да прецизира када ће кренути са радом јединица у Голубовцима.

"Имамо сарадњу са Домом здравља Голубовци, а ХМП је оставила техничара, возача и ауто. Ослонили смо се на брзи транспорт. Статистика је јасна, у Подгорици за 24 сата имамо 250 прегледа, у Голубовицма девет. Имам 50 кућних посјета у Подгорици, у Голубовцима имамо до пет", објаснио је Никовић.

Истиче да је Завод координациона структура на нивоу државе која тренутно броји 21 јединицу.

"Имамо двије јединице које планирамо да отворимо - Плужине и Гусиње. Тамо никад није било ХМП. Почела је адаптација у Плужинама, а сљедеће недјеље би требало да кренемо са Гусињем", казао је Никовић.

Додаје да су у моменту у дефициту са љекарима, јер су многи отишли на специјализацију.

"Ми у ургентној медицини имамо четири реда хитности, а ви то грађанину не можете објаснити. Њему је ако се нешто дешава то хитно", рекао је Никовић и додао да у понедјељак 15 љекара полаже државни испит, што значи да стичу право да се запосле широм Црне Горе.

"Да ли ће се они опредијелити да раде у ХМП, Дому здравља или Клиничком центру, ми то не знамо".

(Вијести)

Uključenje direktora RTCG

Uključenje direktora Zavoda za HMP u Jutarnji program RTCG

Jedinica Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore u Gradskog opštini Golubovci u okviru Glavnog grada neće početi sa radom do kraja ove sedmice kako je to ranije najavljeno. Direktor Zavoda za hitnu medicinsku pomoć dr Vuk Niković građanima poručuje da ne brinu i da će dobiti pomoć koja im je potrebna.


Poslušajte uključenje:
https://www.youtube.com/watch?v=fRNFKJp6YtY

"Trenutno imamo nedostajućih ljekara tako da ne znamo da li će to biti do kraja sedmice jer mi fizički nemamo ljekara. 15 ljekara sljedeće nedjelje polaže Državni ispit i nadamo se da će se jedan broj njih opredijeliti za Zavod za hitnu medicinsku pomoć", kazao je Niković u emisiji "Dobro jutro Crna Goro " na Televiziji Crne Gore.

On ističe da se ipak obezbjeđuje nesmetan proces rada na teritoriji Gradske opštine Golubovci.

"Teritorija je pokrivena za kućne posjete. Što se tiče pregleda mi nemamo ambulantu ali imamo Dom zdravlja koji radi do 7 sati. Pokušavamo da resurse koje imamo iskoristimo na pravi način. Nećemo ugroziti život nijednog građanina", kazao je Niković i građanima poručio da ne brinu i da će Hitna pomoć doći na sva potrebna mjesta.

(RTCG)

 
Укључење директора Завода за ХМП у Јутарњи програм РТЦГ
Јединица Завода за хитну медицинску помоћ Црне Горе у Градског општини Голубовци у оквиру Главног града неће почети са радом до краја ове седмице како је то раније најављено. Директор Завода за хитну медицинску помоћ др Вук Никовић грађанима поручује да не брину и да ће добити помоћ која им је потребна.Послушајте укључење:
https://www.youtube.com/watch?v=fRNFKJp6YtY

"Тренутно имамо недостајућих љекара тако да не знамо да ли ће то бити до краја седмице јер ми физички немамо љекара. 15 љекара сљедеће недјеље полаже Државни испит и надамо се да ће се један број њих опредијелити за Завод за хитну медицинску помоћ", казао је Никовић у емисији "Добро јутро Црна Горо " на Телевизији Црне Горе.

Он истиче да се ипак обезбјеђује несметан процес рада на територији Градске општине Голубовци.

"Територија је покривена за кућне посјете. Што се тиче прегледа ми немамо амбуланту али имамо Дом здравља који ради до 7 сати. Покушавамо да ресурсе које имамо искористимо на прави начин. Нећемо угрозити живот ниједног грађанина", казао је Никовић и грађанима поручио да не брину и да ће Хитна помоћ доћи на сва потребна мјеста.

(РТЦГ)

Niković: Hitna u Golubovcima

 
IMG-20211221-WA0000.jpg

Direktor Zavoda za HMP dr Niković o punktu Zavoda u GO Golubovci: Od sredine aprila ponovo u funkciji

Direktor Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore dr Vuk Niković saopštio je da će za otrilike dvije sedmice ambulanta Hitne pomoći u Golubovcima raditi u punom kapacitetu, poručujući građanima da nema potrebe da brinu i da će u svakom momentu imati adekvatnu medicinsku uslugu.

Iz Zavoda je danas saopšteno da punk u Golubovcima privremeno neće raditi zbog trenutnog nedostatka ljekara, zbog čega je jedan broj građana Zete negodovao, izražavajući bojazan da će, u slučaju narušenog zdravlja, biti lišeni ove usluge.

Za vrijeme privremene obustave rada, na teritoriji te Gradske opštine biće angažovani medicinski timovi Zavoda za HMP u Tuzima, a Niković uvjerava da će, u skladu sa organizacionom strukturom i kadrovskim potencijalom, uredno pružati medicinske usluge građanima Zete dok se ne stvore uslovi za ponovno stavljanje u funkciju punkta u Golubovcima.

- Samo smo izvršili preraspodjelu ljekara da bi održali redovni, nesmetani proces rada na teritoriji glavnog grada i Gradske opštine Golubovci. Kućne posjete u Zeti obavljaće ekipa iz Tuzi, ali i iz Podgorice. Takođe, pacijenti sa tog područja moći će uredno da idu na pregled u Tuzi, kao što su svojevremeno građani Tuzi dolazili u Zetu. To ne predstavlja nikakav problem jer mi smo dužni da organizujemo nesmetani proces rada, kako bi svaki građanin dobio uslugu hitne medicinske pomoći. Ništa nijesmo ukinuli, ni zatvorili, niti ćemo zatvarati, nego prosto organizujemo rad jer je Zavod ustanova na teritoriji cijele Crne Gore koja broji 21 jedinicu - kazao je Niković za portal Pobjeda.

On poručuje da će problem nedostatka ljekara, koji su otišli na specijalizaciju u druge zdravstvene ustanove, ubrzo biti riješen.

- Taj nedostajući kadar će brzo biti nadomiješten angažovanjem onih ljekara koji su odradili pripravnički staž, a uskoro će položiti državne ispite. Očekujemo da problem bude prevaziđen 17-18. aprila, ali napominjem da smo napravili organizacionu šemu koja podrazumijeva da na adekvatan način obezbjeđujemo hitnu medicinsku pomoć tamo gdje je zaista potrebna - naglašava Niković.

Napominje i da je naslijeđena loša organizaciona struktura direktno uticala na trenutnu situciju, dodajući da resurse koji su im na raspolaganju organizuju na najbolji mogući način i u interesu građana.

- Mi se nalazimo tu da bi građani bili sigurni u usluge hitne medicinske pomoći. Sa druge strane ne smijemo da iscrpimo kadar. Zbog kovida medicinsko osoblje nije koristilo godišnje odmore, ali ulažemo maksimalne napore i građani apsolutno nemaju potrebe da sumnjaju da će imati potrebnu zdravstvenu zaštitu - zaključio je Niković.

Izvor: Pobjeda

 

 
 
IMG-20211221-WA0000.jpg

Директор Завода за ХМП др Никовић о пункту Завода у ГО Голубовци: Од средине априла поново у функцији

Директор Завода за хитну медицинску помоћ Црне Горе др Вук Никовић саопштио је да ће за отрилике двије седмице амбуланта Хитне помоћи у Голубовцима радити у пуном капацитету, поручујући грађанима да нема потребе да брину и да ће у сваком моменту имати адекватну медицинску услугу.

Из Завода је данас саопштено да пунк у Голубовцима привремено неће радити због тренутног недостатка љекара, због чега је један број грађана Зете негодовао, изражавајући бојазан да ће, у случају нарушеног здравља, бити лишени ове услуге.

За вријеме привремене обуставе рада, на територији те Градске општине биће ангажовани медицински тимови Завода за ХМП у Тузима, а Никовић увјерава да ће, у складу са организационом структуром и кадровским потенцијалом, уредно пружати медицинске услуге грађанима Зете док се не створе услови за поновно стављање у функцију пункта у Голубовцима.

- Само смо извршили прерасподјелу љекара да би одржали редовни, несметани процес рада на територији главног града и Градске општине Голубовци. Кућне посјете у Зети обављаће екипа из Тузи, али и из Подгорице. Такође, пацијенти са тог подручја моћи ће уредно да иду на преглед у Тузи, као што су својевремено грађани Тузи долазили у Зету. То не представља никакав проблем јер ми смо дужни да организујемо несметани процес рада, како би сваки грађанин добио услугу хитне медицинске помоћи. Ништа нијесмо укинули, ни затворили, нити ћемо затварати, него просто организујемо рад јер је Завод установа на територији цијеле Црне Горе која броји 21 јединицу - казао је Никовић за портал Побједа.

Он поручује да ће проблем недостатка љекара, који су отишли на специјализацију у друге здравствене установе, убрзо бити ријешен.

- Тај недостајући кадар ће брзо бити надомијештен ангажовањем оних љекара који су одрадили приправнички стаж, а ускоро ће положити државне испите. Очекујемо да проблем буде превазиђен 17-18. априла, али напомињем да смо направили организациону шему која подразумијева да на адекватан начин обезбјеђујемо хитну медицинску помоћ тамо гдје је заиста потребна - наглашава Никовић.

Напомиње и да је наслијеђена лоша организациона структура директно утицала на тренутну ситуцију, додајући да ресурсе који су им на располагању организују на најбољи могући начин и у интересу грађана.

- Ми се налазимо ту да би грађани били сигурни у услуге хитне медицинске помоћи. Са друге стране не смијемо да исцрпимо кадар. Због ковида медицинско особље није користило годишње одморе, али улажемо максималне напоре и грађани апсолутно немају потребе да сумњају да ће имати потребну здравствену заштиту - закључио је Никовић.

Извор: Побједа 

Pokazna vježba

Zavod za HMP Crne Gore učestvovao na pokaznoj vježbi "MOSTAR RACE 2022"


U okviru Interreg IPA CBC projekta Race, dana 29.03.2022. godine je uspješno organizovana i realizovana pokazna vježba pod nazivom “MOSTAR RACE 2022”.

Pokazna vježba kruna je dvogodišnjeg EU projekta u kojem su učestvovali medicinski timovi Zavoda za hitnu medicinu Crne Gore sa svojim partnerima u projektu Domom zdravlja Mostar i Zavodom za hitnu medicinsku pomoć Zagrebačke županije.

Osim partnera u pokaznoj vježbi su učestvovali; Oružane snaga BiH, kao i njihovi pripadnici MUP-a, Vatrogasaca, Crvenog krsta, Civilne zaštite Grada Mostara, Civilne zaštite HNŽ-a i HGSS-a. Sve organizacije su dale doprinos da se uspješno  realizuje zahtjevna pokazna vježbu čiji cilj je bio kreirati jedinstveni protokol postupanja u slučaju masovne nesreće.

Vježbom se simulirao zemljotres na području Grada Mostara te se nakon dojave građana pristupilo operaciji spašavanja i zbrinjavanja unesrećenih osoba. Kolaboracija svih službi u ovakvim slučajevima je od krucijalnog značaja, ove i slične vježbe doprinose boljoj saradnji i podizanju stepena kohezije svih službi koje zajednički djeluju u ovim situacijama.

 
Завод за ХМП Црне Горе учествовао на показној вјежби "MOSTAR RACE 2022"

У оквиру "Interreg IPA CBC" пројекта "RACE", дана 29.03.2022. године је успјешно организована и реализована показна вјежба под називом “MOSTAR RACE 2022”.

Показна вјежба круна је двогодишњег ЕУ пројекта у којем су учествовали медицински тимови Завода за хитну медицину Црне Горе са својим партнерима у пројекту Домом здравља Мостар и Заводом за хитну медицинску помоћ Загребачке жупаније.Осим партнера у показној вјежби су учествовали; Оружане снага БиХ, као и њихови припадници МУП-а, Ватрогасаца, Црвеног крста, Цивилне заштите Града Мостара, Цивилне заштите ХНЖ-а и ХГСС-а. Све организације су дале допринос да се успјешно реализује захтјевна показна вјежбу чији циљ је био креирати јединствени протокол поступања у случају масовне несреће.Вјежбом се симулирао земљотрес на подручју Града Мостара те се након дојаве грађана приступило операцији спашавања и збрињавања унесрећених особа. Колаборација свих служби у оваквим случајевима је од круцијалног значаја, ове и сличне вјежбе доприносе бољој сарадњи и подизању степена кохезије свих служби које заједнички дјелују у овим ситуацијама.

Posjeta djece iz vrtića "Maštalend" jedinici Zavoda za HMP u Budvi

1647427020506.jpg

POSJETA DJECE IZ VRTIĆA "MAŠTALEND" JEDINICI ZAVODA ZA HMP U BUDVI

Danas su djeca iz budvanskog vrtića "Maštalend" posjetili jedinicu Zavoda za hitnu medicinsku pomoć u Budvi kako bi se upoznali sa radom koji naši medicinski timovi obavljaju u svom dvadesetčetvoročasovnom radnom vremenu.


Oni su posjetili prostorije Hitne pomoći u Budvi gdje im je održao, njihovom uzrastu prilagođenu, kratku prezentaciju rukovodilac te jedinice dr Mitar Radulović. Djeca su nakon toga pogledala i kako izgleda ambulantno vozilo Hitne pomoći.

 

 
 
1647427020506.jpg

ПОСЈЕТА ДЈЕЦЕ ИЗ ВРТИЋА "МАШТАЛЕНд" ЈЕДИНИЦИ ЗАВОДА ЗА ХМП У БУДВИ

Данас су дјеца из будванског вртића "Машталенд" посјетили јединицу Завода за хитну медицинску помоћ у Будви како би се упознали са радом који наши медицински тимови обављају у свом двадесетчетворочасовном радном времену.


Они су посјетили просторије Хитне помоћи у Будви гдје им је одржао, њиховом узрасту прилагођену, кратку презентацију руководилац те јединице др Митар Радуловић. Дјеца су након тога погледала и како изгледа амбулантно возило Хитне помоћи.

 

Donacija NR Kine

Donacija NR Kine: Hitna u Tuzima dobila novo ambulantno vozilo vrijedno 40 hiljada

Ambasador NR Kine, Liu Đin uručio je direktoru Zavoda za hitnu medicinsku pomoć, dr Vuku Nikoviću ključeve novog ambulantnog vozila koje je vrijedno 40 hiljada eura. Donacija je namijenjena Opštini Tuzi koja je odlučila da je usmjeri jedinici Hitne pomoći. Svečanoj primopredaji prisustvovali su ministarka zdravlja, dr Jelena Borovinić Bojović i predsjednik Opštine Tuzi, Nik Đeljošaj.

Ministarka zdravlja je istakla značaj sinergije državne i lokalne uprave i iskazala zahvalnost na donaciji koja je pokazatelj istinske privrženosti i prijateljstva dva naroda.
 

“Nije davno bilo kada smo u okviru Doma zdravlja ovdje u Tuzima ispunili obećano i otvorili jedinicu Zavoda za hitnu medicinsku pomoć. Tada smo obećali i da ćemo predano raditi na reorganizaciji ovog, mogu slobodno reći, decenijama zapuštenog segmenta zdravstvene zaštite, koji iz dana u dan opravdava ono što jeste njegova osnovna funkcija, a to je pravovremena, dostupna i kvalitetna briga o zdravlju naših građana. Uz viziju i nesebično zalaganje menadžmenta Zavoda za hitnu medicinsku pomoć, dio procesa unapređenja svakako je i istinska privrženost naših prijatelja, kineskog naroda, koji je više puta vrijednim donacijama, posebno zdravstvenom sistemu pokazao da humanost ne poznaje granice”, navela je ministarka zdravlja.
 
Ona je zahvalila i predstavnicima lokalne vlasti koji su, kako je kazala, predano radili i kroz neophodne procedure doprinijeli da donacija adekvatno bude opredijeljena Zavodu za hitnu medicinsku pomoć u Tuzima.
 
I ambasador Kine, Liu Đin je rekao da donacija pokazuje prijateljstvo i lijepu namjeru ambasade Narodne Republike Kine u Crnoj Gori. 
 
“Posebno bih volio da izrazim zahvalnost prema opštini Tuzi za podršku i brigu za kinesku dijasporu u toku pandemije. Takođe , iskoristio bih ovu priliku da izrazim svoje očekivanje da će epidemiološka situacija u Crnoj Gori i dalje poboljšavati i da će broj novooboljelih opadati. Očekujem da se život u Crnoj Gori što prije normalizuje i očekujem da se naša sradnja i naše prijateljstvo dalje razvija”, naveo je ambasador.
 
Predsjednik Opštine Tuzi, Nik Đeljošaj ocijenio je da je je vozilo namijenjeno Hitnoj pomoći koja je, kao ustanova, bila jako potrebna našoj opštini.
 
Uz velike napore, dobru saradnju i angažovanje ministarke zdravlja i direktora Zavoda za hitnu medicinsku pomoć,  konačno, nakon višegodišnjih zahtjeva da imamo i u Tuzima hitnu pomoć, naša saradnja se danas kruniše ovim činom.  Sredstva koja smo dobili kao donaciju opredijelili smo za ovo vozilo. Ključeve ćemo danas predati Zavodu kako bi ono bilo dostupno našim građanima. Zahvalan sam ambasadoru što su uvidjeli da treba podržati našu opštinu”, zaključio je Đeljošaj.
 
 
 

DONATION OF THE PRC OF THE REPUBLIC OF CHINA

The Ambassador of the People's Republic of China, Liu Jin, handed over the keys of a new ambulance worth 40 thousand euros to the director of the Institute for Emergency Medical Aid, Dr. Vuk Nikovic. The donation is intended for the Municipality of Tuzi, which decided to direct it to the ambulance unit. The ceremonial handover was attended by the Minister of Health, Dr. Jelena Borovinic Bojovic, and the President of the Municipality of Tuzi, Nick Djeljoshaj.


The Minister of Health emphasized the importance of the synergy of state and local administration and expressed gratitude for the donation, which is an indicator of true commitment and friendship between the two peoples.

 

"Not long ago, we fulfilled our promise within the Health Center here in Tuzi and opened a unit of the Institute for Emergency Medical Aid. Then we promised to work diligently on the reorganization of this, I can freely say, decades-neglected segment of health care, which day by day justifies what is its basic function, and that is timely, affordable and quality care for the health of our citizens. "Along with the vision and selfless commitment of the management of the Emergency Medical Service, part of the improvement process is certainly the true commitment of our friends, the Chinese people, who have repeatedly shown valuable donations, especially to the health system, that humanity knows no borders."

 

She also thanked the representatives of the local government who, as she said, worked diligently and through the necessary procedures contributed to the donation being adequately allocated to the Institute for Emergency Medical Aid in Tuzi.The Ambassador of China, Liu Jin, also said that the donation shows the friendship and good intentions of the Embassy of the People's Republic of China in Montenegro.

"I would especially like to express my gratitude to the municipality of Tuzi for their support and care for the Chinese diaspora during the pandemic. I would also like to take this opportunity to express my expectation that the epidemiological situation in Montenegro will continue to improve and that the number of new cases will decrease. "I expect that life in Montenegro will normalize as soon as possible and I expect that our cooperation and our friendship will continue to develop," said the ambassador.

The President of the Municipality of Tuzi, Nick Djeloshaj, assessed that the vehicle was intended for the Ambulance, which, as an institution, was very much needed by our municipality.

 

"With great efforts, good cooperation and engagement of the Minister of Health and the director of the Institute for Emergency Medical Aid, finally, after many years of requests to have an ambulance in Tuzi, our cooperation is crowned today with this act. The funds we received as a donation were allocated for this vehicle. Today, we will hand over the keys to the Office so that it would be available to our citizens. I am grateful to the ambassador for realizing that our municipality should be supported ", concluded Djelosaj.

 

ДОНАЦИЈА НР КИНЕ: ХИТНА У ТУЗИМА ДОБИЛА НОВО АМБУЛАНТНОВОЗИЛО ВРИЈЕДНО 40 ХИЉАДА

Амбасадор НР Кине, Лиу Ђин, предао је директор Завода захитну медицинску помоћ, др Вуку Никовићу кључеве новогамбулантног возила које вреди 40 хиљада евра. Донација јенамијењена Општини Тузи која је одлучила да је усмјериједини Хитне помоћи. Свечаној примопредаји присуствовалису министарка здравља др Јелена Боровинић Бојовић ипредседник Општине Тузи, Ник Ђељошај.


Министарка здравља је истакла значај синергије државне илокалне управе и исказала захвалност на донацијама којаје показатељ истинске привржености и пријатељства дванарода.

 


„Није давно било када смо у оквиру Дома здравља овдје уТузима испунили обећано и отворили једини Завод за хитнумедицинску помоћ. Тада смо обећали и да ћемо преданорадити на реорганизацији овог, могу слободно рећи, деценијама запуштеног сегмента здравствене заштите, који из дана у дан оправдава оно што је његова основнафункција, а то је правовремена, доступна и квалитетнабрига о здрављу наших грађана. Уз визију и несебичнозалагање менаџмента Завода за хитну медицинску помоћ, дио процеса унапређења свакако је и истинскаприврженост наших пријатеља, кинеског народа, који је вишепута вриједним донацијама, посебно здравственом системупоказао да хуманост не познаје границе”, навела јеминистарка здравља.

Она је и захвална представницима локалне власти, како јеказала предано радила и кроз адекватно додељенапроцедура, допринела да донација буде опредијељенаЗаводу за хитну медицинску помоћ у Тузима.

 

И амбасадор Кине, Лиу Ђин је рекао да донација показујепријатељство и лијепу намјеру амбасаде Народне РепубликеКине у Црној Гори.

„Посебно бих волио да изразим захвалност према општиниТузи за подршку и бригу за кинеску дијаспору у токупандемије. Такође , искористио бих ову прилику да изразимсвоје очекивање да ће епидемиолошка ситуација у Црној Гории даље побољшати и да ће број новообољелих опадати. Очекујем да се живот у Црној Гори што прије нормализује иочекујем да се наша срадња и наше пријатељство даљеразвија”, навео је амбасадор.

Општине Тузи, Ник Ђељоша, нашем председнику је оценио да јевозило намењено Хитној помоћи која је, као установа, билајако потребна општини.

„Уз велике напоре, добру сарадњу и ангажовањеминистарства здравља и директора Завода за хитнумедицинску помоћ, коначно, након вишегодишњих захтевада имамо и у Тузима хитну помоћ, наша сарадња се данаскрунише овим чином. Средства која смо добили као донацијуопределили смо за ово возило. Кључеве ћемо данас предатиЗаводу како би оно било доступно нашим грађанима. Захвалан сам амбасадору што су увидјели да требаодржати нашу општину”, закључио је Ђељошај.

 
 

Izrael donirao Zavodu za hitnu medicinsku pomoć medicinsku opremu vrijednu 15 hiljada dolara

Izrael donirao Zavodu za hitnu medicinsku pomoć medicinsku opremu vrijednu 15 hiljada dolara

Zavod za hitnu medicinsku pomoć, zahvaljujući solidarnosti i humanosti države i naroda Izraela, danas je dobio vrijednu donaciju u medicinskoj opremi, kao znak podrške Crnoj Gori u borbi protiv COVID – 19. 
 
Donaciju je ministarki zdravlja, dr Jeleni Borovinić Bojović i direktoru ZHMP, dr Vuku Nikoviću, na podgoričkom aerodromu uručila zamjenica izraelskog ambasadora u Srbiji i Crnoj Gori, gospođa Maayan Ben Tura.

,,Donacija, vrijedna 15 hiljada dolara, sadrži dva transportna ventilatora sa kompletnom opremom, zatim pedeset pulsnih oksimetara i veće količine lične zaštitne opreme.S obzirom da su transportni ventilatori veoma značajni za sanitetske transporte vitalno ugroženih pacijenata, medicinski timovi Zavoda za hitnu medicinsku pomoć, zahvaljujući ovoj donaciji, po prvi put će biti osposobljeni za obavljanje transporta pacijenata koji se nalaze na aparatu za vještačku ventilaciju i moći će da obavljaju transport na cijeloj teritoriji Crne Gore, ali i između država. 
Pulsni oksimetri su dio standarda koji se nalazi u ambulantnim jedinicama hitne pomoći i ova donacija je posebno značajna, jer se oni troše u velikim količinama, naročito u uslovima pandemije koronavirusa", kazala je ministarka zdravlja.
 
Ona je zahvalila Izraelu na vrijednoj donaciji i istakla da ovaj humani čin predstavlja i zvanično početak saradnje sa izraelskom Agencijom  za međunarodnu razvojnu saradanju (MASHAV), što je  od neprocjenjivog značaja, s obzirom da je u toku reorganizacija Zavoda za hitnu medicinsku pomoć, jer će kako je naglasila, iskustva Izraela u tom segmentu našem zdravstvenom sistemu biti od velike pomoći, pošto je njihov sistem hitne pomoći izuzetno organizovan i sa jasno definisanim protokolima.
 
,,Ulaganje u zdravstveni sistem, kroz razne vidove donacija, dokaz je velike humanosti i nesebičnosti i ima poseban značaj jer se na taj način doprinosi unapređenju zdravlja cjelokupne populacije", poručila je dr Borovinić Bojović.
 
Predstavnica izraelske ambasade, Maayan Ben Tura izrazila je zadovoljstvo zbog susreta i saradnje sa predstavnicima crnogorskog zdravstvenog sistema.

,,Veoma sam srećna što sam danas ovdje a kao što ste čuli, ovo je drugi put tokom pandemije da sarađujemo sa Crnom Gorom. Čitav svijet se bori sa pandemijom i veoma sam ponosna što je Izrael na prvoj liniji , bilo unutar, bilo van države i što smo bili u mogućnosti da pomognemo preko 50 zemalja kroz ovaj tip donacije. Mislim da je saradnja sa Crnom Gorom bila sjajna - sa Ministrstvom, sa doktorom Nikovićem koji je i alumnista MASHAV-a, sa počasnim konzulom u Crnoj Gori. Imamo odlične partnere ovdje, nadamo se da pomažemo što je i u duhu naših, jevrejskih vrijednosti, iako smo mala zemlja. Nadam se da će se ova saradnja nastaviti i sledeće godine", poručila je Ben Tura.
 
Direktor Zavoda za hitnu medicinsku pomoć, dr Vuk Niković, koji je svoje stručno usavršavanje započeo 2015. godine u Izrealu zahvalio je ambasadi i narodu Izraela na donaciji i izrazio nadu da će se saradnja sa izraelskim Ministarstvom zdravlja, kao i organizacijom MSHAV nastaviti kako bi se kroz njihova bogata iskustva i u crnogorski sistem hitne medicinske pomoći implementirali standardi ove zemlje koja je prepoznatljiva po superiornoj organizaciji sistema urgentne medicine.

Nabavka 20 eksternih automatskih defibrilatora (AED)

Nabavka 20 eksternih automatskih defibrilatora (AED)

 
U okviru projekta RACE, realizovana je i nabavka 20 eksternih automatskih defibrilatora (AED) koji će biti postaljeni u gradovima predviđenim projektom na javnim mjestima.Takođe, nabavljena su i dva trening AED-a za potrebe Edukativnog centra ZHMP. Vrijednost ove nabavke je 39,446.00 evra sa PDV.  
 
IPA2
 
ZHMP je realizovao edukativne radionice za pravilno korišćenje AED-a i pružanja prve pomoći.
 
Realizovana je edukacija 150 zaposlenih iz Zavoda za HMP Crne Gore na teme: politrauma i kinematika traume kod djece i odraslih, primarno zbrinjavanje povrijeđenih, održavanje prohodnosti disajnog puta kod odraslih i djece, ventilacija i oksigenoterapija tokom transporta, cirkulacija, kontrola krvarenja, prevencija i kontrola šoka, povrede glave, kičmene moždine, grudnog koša, abomena, lokomotornog sistema, kao i ABCDE pregled djece, monitoring povrijeđenog pacijenta u toku transporta, nadoknada tečnosti i analgezija.
 
Within the RACE project, the procurement of 20 external automatic defibrillators (AEDs) was realized, which will be installed in the cities envisaged by the project in public places. Also, two AED trainings for the needs of the ZHMP Education Center were procured. The value of this procurement is 39,446.00 euros including VAT.
 
IPA2
 
ZHMP conducted educational workshops on the proper use of AEDs and first aid.
 
150 employees from the Institute for HMP Montenegro were trained on the following topics: polytrauma and kinematics of trauma in children and adults, primary care of the injured, maintenance of airway patency in adults and children, ventilation and oxygen therapy during transport, circulation, bleeding control, prevention and control shock, injuries to the head, spinal cord, chest, abdomen, locomotor system, as well as ABCDE examination of children, monitoring of the injured patient during transport, fluid replacement and analgesia.

Zavod za hitnu pomoć dobio 12 sanitetskih vozila

Zavod za hitnu medicinsku pomoć dobio 12 savremenih sanitetskih vozila

Zavod za hitnu medicinsku pomoć dobio je dvanaest najsavremenijih sanitetskih vozila sa neophodnom opremom, koja će značajno unaprijediti rad ove zdravstvene ustanove, omogućiti građanima bržu i dostupniju zdravstvenu zaštitu, a zaposlenima komfornije uslove za rad, kazala je ministarka zdravlja, dr Jelena Borovinić Bojović tokom susreta sa direktorom ove ustanove, dr Vukom Nikovićem, a povodom zvanične primopredaje vozila Zavodu.
 
Novih dvanaest vozila, vrijednih oko 521.000 EUR, kupljeni su od sredstava iz kapitalnog budžeta, a ministarka je saopštila da je ovo prvi put od osnivanja ZHMP da ova ustanova kupuje vozila od sredstava iz budžeta, te da su do sada uvijek nabavljana iz donacija. 
 
''I ovom investicijom, vrijednom preko pola miliona eura, kao i otvaranjem jedinica hitne medicinske pomoći u opštinama u kojima ih do sada nije bilo,  ispunjavamo obećanje sa početka mandata ove vlade, a to je modernija, dostupnija i efikasnija hitna medicinska pomoć, kao jedne od najvažnijih segmenata svakog zdravstvenog sistema '' poručila je dr Borovinić Bojović.
 
Ona je naglasila da je ovo samo početak ozbiljne reorganizacije potpuno zapuštenog sistema u koji se nije ulagalo, te da je plan da se uz adekvatne kadrovske, prostorne i tehnološke kapacitete stanje značajno popravi.
 
''Naš cilj je, da u saradnji sa menadžmentom Zavoda za hitnu medicinsku pomoć, koji ima sjajnu viziju razvoja ove ustanove, maksimalno unaprijedimo uslove za rad i pružanje pomoći, a nabavka ovih 12 savremenih sanitetskih vozila svakako će tome i doprinijeti. Vozila koja su od danas na raspolaganju Zavodu za hitnu medicinsku pomoć, posjeduju svu potrebnu medicinsku opremu, od EKG-a do defibrilatora i aspiratora, čime će značajno biti unaprijeđen rad medicinskim timovima i poboljšan tretman pružanja zdravstvene zaštite onima kojima je to najpotrebnije''  kazala je ministarka.
 
Ona je poručila da će se osavremenjavanjem voznog parka jedinica hitne pomoći širom Crne Gore, značajno  poboljšati kvalitet rada u oblasti urgentnog terenskog medicinskog zbrinjavanja povrijeđenih i oboljelih i obezbijediti dostupna i efikasna zdravstvena zaštita za sve građane, kako u gradskim i prigradskim, tako i u ruralnim područjima Crne Gore.
 
Direktor Zavoda za hitnu medicinsku pomoć, dr Vuk Niković, izrazio je zadovoljstvo zbog osavremenjavanja voznog parka ustanove kojom rukovodi jer će se zapušteno stanje kojem su, kako je kazao, svjedočili minstarka i on , na početku ljekarske karijere, sada i na ovaj način nakon dugo vremena unaprijediti.
 
''Ja želim da se ova auta što manje koriste, da građani budu što zdraviji, ali u svakom slučaju moraju da znaju da će uslugu ove službe i Zavoda za hitnu medicinsku pomoć imati u svakom momentu i na svakom mjestu'' poručio je dr Niković.
 

Prednja strana v2

Izdvajamo

man_in_cafe.jpg

VAŽNO OBAVJEŠTENJE ZA GRAĐANE GRADSKE OPŠTINE GOLUBOVCI

članak >>

defibrillator

IZRAEL DONIRAO ZHMP MEDICINSKU OPREMU  

članak >>

man_on_a_street.jpg

ZAVOD ZA HITNU POMOĆ DOBIO 12 SANITETSKIH VOZILA 

članak >>

Realizovana nabavka računarske opreme i multifunkcionanih štampača

Realizovana nabavka računarske opreme i multifunkcionanih štampača

Zavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore je  u sklopu projekta RACE (Trka za život), od ušteda iz realizovanih nabavki, a uz prethodno odobrenje Upravljačkog tijela programa realizovao nabavku računarske opreme i multifunkcionalnih štampača.

 
IPA1
 
Projekat RACE se finansira kroz Interreg IPA program prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020 i podrazumijeva usklađivanje i unaprjeđenje hitne medicinske usluge (EMS – Emergency Medical Services) u cilju postizanja veće efikasnosti i profesionalnosti u očuvanju ljudskih života kao i pružanja zajedničkog odgovora u slučaju većih, masovnih nesreća na programskom području. U skladu sa ciljem projekta, nabavljena je i računarska oprema u vrijednosti od 9,470.00 evra bez PDV. 
 

Procurement of computer equipment and multifunction printers was realized

The Institute for Emergency Medical Aid of Montenegro, within the RACE (Race for Life) project, from the savings from the realized procurements, and with the prior approval of the Managing Authority of the program, realized the procurement of computer equipment and multifunction printers.

 
IPA1
 
The RACE project is funded through the Interreg IPA cross-border cooperation program Croatia - Bosnia and Herzegovina - Montenegro 2014-2020 and involves the harmonization and improvement of emergency medical services (EMS - Emergency Medical Services) in order to achieve greater efficiency and professionalism in saving lives and providing a common response in the event of major, mass accidents in the program area. In accordance with the goal of the project, computer equipment worth 9,470.00 euros without VAT was procured.
 

Zvanična posjeta ministarke zdravlja Jelene Borovinić Bojović Zavodu za hitnu medicinsku pomoć

ZVANIČNA POSJETA MINISTARKE ZDRAVLJA JELENE BOROVINIĆ BOJOVIĆ ZAVODU ZA HMP

Ministarka zdravlja drJelena Borovinić Bojović zvanično je posjetila Zavod za hitnu medicinsku pomoć. Ona je tom prilikom istakla da je jedan od osnovnih ciljeva otvaranje jedinica hitne medicinske pomoći u opštinama Tuzi, Petnjica, Šavnik, Plužne i Gusinje.

 

“Zavod za hitnu medicinsku pomoć jedna je od najvažnijih karika zdravstvenog sistema Crne Gore i naš osnovni zadatak i cilj jeste da ga maksimalno i onoliko koliko je moguće unaprijedimo, omogućimo građanima još bolju, kvalitetniju i prevashodno bržu zdravstvenu uslugu”, kazala je nakon posjete ministarka zdravlja dr Jelena Borovnić Bojović.

V.D direktora Zavoda za hitnu medicinsku pomoć dr Vuk Niković, izrazio je očekivanje da će u narednom periodu kvalitet usluga, uz puno razumijevanje Ministarstva zdravlja, uspjeti da podignu na veći nivo.

“Hitna pomoć bi trebalo da bude reprezantitvna organizaciona jedinica u sistemu zdravstva, jer bez hitne pomoći jedan zdravstveni sistema apsolutno ne može da funkcioniše. Nadam se da ćemo u narednom periodu ostvariti dobru saradnju, posebno zahvaljujući činjenici da je uvažena ministrica ovdje radila i apsolutno razumije proces rada i probleme sa kojima smo ušli kao menadžment u ovu priču”, kazao je dr Niković.
ЗВАНИЧНА ПОСЈЕТА МИНИСТАРКЕ ЗДРАВЉА ЈЕЛЕНЕ БОРОВИНИЋ БОЈОВИЋ ЗАВОДУ ЗА ХМП

Министарка здравља др Јелена Боровинић Бојовић званично је посјетила Завод за хитну медицинску помоћ. Она је том приликом истакла да је један од основних циљева отварање јединица хитне медицинске помоћи у општинама Тузи, Петњица, Шавник, Плужне и Гусиње.“Завод за хитну медицинску помоћ једна је од најважнијих карика здравственог система Црне Горе и наш основни задатак и циљ јесте да га максимално и онолико колико је могуће унаприједимо, омогућимо грађанима још бољу, квалитетнију и превасходно бржу здравствену услугу”, казала је након посјете министарка здравља др Јелена Боровнић Бојовић.

В.Д директора Завода за хитну медицинску помоћ др Вук Никовић, изразио је очекивање да ће у наредном периоду квалитет услуга, уз пуно разумијевање Министарства здравља, успјети да подигну на већи ниво.

“Хитна помоћ би требало да буде репрезантитвна организациона јединица у систему здравства, јер без хитне помоћи један здравствени система апсолутно не може да функционише. Надам се да ћемо у наредном периоду остварити добру сарадњу, посебно захваљујући чињеници да је уважена министрица овђе радила и апсолутно разумије процес рада и проблеме са којима смо ушли као менаџмент у ову причу”, казао је др Никовић.


 

AEDbaner.png